ZÁRUKA MOBILITY

Zakoupením nového vozu Auto Škoda automaticky obdržíte tzv. záruku mobility po celou dobu životnosti vozidla. Záruka mobility platí jeden rok resp. dva roky (dle typu vozu) od zakoupení vozidla a automaticky se prodlužuje vždy o jeden další rok při provedení pravidelné roční prohlídky a provedení případných doporučených oprav, které budou potvrzené v "Servisní knížce".

Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodů jakékoliv neočekáváné poruchy nepojízdným, budou Vám kdekoliv a v jakoukoliv dobu poskytnuty následující služby:

  • pomoc na místě poruchy servisním vozidlem
  • odtah do nejbližšího servisu Škoda
  • náhradní doprava (autobus, vlak apod.)
  • zapůjčení náhradního vozidla (max. na dobu 3 dnů)
  • přenocování v hotelu pro posádku vozidla na 1 noc (bez stravování)

Všechny služby Vám budou poskytnuty bezplatně.

Z bezplatných služeb jsou vyjmuty poruchy způsobené vlastní vinou (např. nedostatek paliva) nebo způsobené násilnými vnějšími vlivy (např. havárie, defekt pneumatiky, poškození). Pokud již vozidlo není v záruční době, bude Vám vyúčtována i vlastní oprava.

V České republice - pokud nastane porucha v běžné pracovní době tj. od 7:00 - 16:00 hodin volejte přímo nejbližší servis Škoda. Mimo běžnou pracovní dobu, nebo o víkendu a svátcích volejte centrálu "Škoda Assistence" telefonní číslo: 800 120 000

V zahraničí - se obraťte na nejbližší místní servis Škoda, jehož telefonní číslo najdete v "Seznamu opraven".

O víkendech, svátcích, nebo kdykoliv v případě jazykových problémů volejte centrálu "škoda assistence" v České republice na telefonní číslo: +420 1 200 nebo +420 261 104 666

Při přivolání pomoci mějte s sebou "Servisní knížku" příslušného vozidla. Telefonicky je třeba poskytnout následující údaje:

  • jméno a příjmení majitele vozidla (příp. řidiče)
  • SPZ a barvu vozidla
  • typ a výrobní číslo vozidla
  • stručný popis poruchy
  • přesné určení místa

Veškeré podrobnosti k poskytované záruce mobility naleznete v servisní knížce každého nového vozu Škoda


AUTO GOLDCAR – JISTOTA PRO ŘIDIČE